Projekt logo, identyfikacja wizualna oraz materiały firmowe
dla firmy Cryptomage / Cybersecurity Solutions zajmującej się
rozwiązaniami z dziedziny cybersecurity.