Skip to main content
0

Polityka prywatności

I Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych na stronie cyrczak.com jest Magdalena Cyrczak-Skibniewska (magda(at)cyrczak.com). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach O12 (www.o12.pl)
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych, dlatego używam m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzach serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
II. Przetwarzanie danych
 1. Magdalena Cyrczak-Skibniewska jest administratorem danych podawanych w formularzu kontaktowym oraz osób zapisanych na newsletter.
 2. Odbywa się za pośrednictwem serwisu DISQUS (https://disqus.com).. Wszystkie komentarze są przechowywane na koncie DISQUS, a nie w bazie danych Operatora Serwisu. Polityka prywatności Disqusa dostępna jest pod adresem https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jestem ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: magda(at)cyrczak.com.
 6. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.
 7. Administrator danych ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzam wyłącznie ja lub serwis O12.pl (http://o12.pl), na którego serwerach znajduje się niniejszy serwis. Logi (czyli Twój adres IP, informacja o Twojej przeglądarce, systemie operacyjnym itp.) są przechowywane na serwerze. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu (poza osobami, które administrują serwerem).

III. Pliki cookies
 1. Witryna cyrczak.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP oraz daty i czasu.
 3. Na naszej witrynie wykorzystuję następujące pliki cookies:
  a. IP, data i czas oraz identyfikatory podstron w celach statystycznych
  b. znacznik zapoznania się i akceptacji informacji o używaniu plików cookies
 4. Korzystam także z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 5. Możesz w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowuję i wykorzystuję tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.